Welkom Wie Werk Meer Weten Weetje

Regelmatig vindt u op deze pagina een taalweetje.
Doe er uw voordeel mee!

 

Is het ‘alles dat’ of ‘alles wat’?

 

Het betrekkelijk voornaamwoord wat wordt gebruikt in de volgende gevallen:
(1) na alles, al, veel, iets, niets: alles wat hierover geschreven is (ook wel: veel dat hierover geschreven is);
(2) na een overtreffende trap: Dit is het mooiste wat ik gezien heb;
(3) als het naar een hele zin verwijst: Hij kwam dikwijls op bezoek, wat we zeer op prijs stelden;
(4) als het antecedent in het betrekkelijk voornaamwoord besloten ligt (wat kan in dit geval vervangen worden door datgene wat): Ik bevestig hierbij wat ik u reeds mondeling heb meegedeeld;
(5) in de spreektaal, wanneer naar een onzijdig woord verwezen wordt: Het boek wat zij mij gegeven heeft. Dit gebruik wordt in de schrijftaal niet algemeen aanvaard.

(Bron: Nederlandse Taalunie)